Belastingaangifte Tax return Zwrot podatku

Zasiłki / Emerytury

Zasiłek dla bezrobotnych

(WW - uitkering)

        Wiedz, że pracując min. 26 tygodni w Holandii MASZ PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH. Wystarczy, że w przeciągu ostatnich 36tygodni przepracowałeś 26, licząc od daty złożenia wniosku do UWV. Co jest ważne, podstawą do złożenia wniosku musi być fakt, że zostali Państwo bez pracy nie z własnej winy. Jeżeli zostali Państwo zwolnieni dyscyplinarnie lub opuścili Państwo stanowisko pracy ewentualnie zakończyliście pracę na zasadzie porozumienia stron, to nie mają Państwo prawa do zasiłku. Za każdy przepracowany rok w Holandii mają Państwo prawo do jednego miesiąca zasiłku. Liczymy od 3 miesięcy, gdyż po przepracowaniu 26 tygodni mamy automatycznie prawo do 3 miesięcy zasiłku.

W obecnym momencie (rok 2012) do uzyskania zasiłku NIE MUSISZ BYĆ ZAMELDOWANY!!!

        Przy składaniu wniosku należy się wyposażyć w umowy od pracodawców z ostatnich 14 miesięcy, kartki z wypłat z ostatnich dwóch miesięcy (ok.9 sztuk, jeżeli są wydawane co tydzień), zaświadczenie od pracodawcy o braku pracy w jego przedsiębiorstwie, SoFi numer, dokument tożsamości, dokładny adres do korespondencji dla urzędu pracy, numer holenderskiego konta bankowego, adres e-mail (do korespondencji elektronicznej).

W celu uzyskania większej ilości informacji bardzo prosimy o kontakt z naszą firmą.

WAŻNE!!!

O czym należy pamiętać zwracając się o zasiłek dla bezrobotnych?

1.Należy przebywać pod adresem kontaktowym  podanym we wniosku ww-uitkering;

2.Należy reagować w terminie na wszelką korespondencję wysyłaną z UWV i z Werkbedrijf, odbierać telefon z Werkbedrijf (zazwyczaj zastrzeżony numer) i odpisywać na maile. W razie pytań zgłosić się do nas po pomoc z tłumaczeniem. Bardzo ważnym jest aby pamiętać, że Państwo sami ponoszą konsekwencje niedopilnowania reakcji na pisma w związku z zasiłkiem.

3.Trzeba stawiać się na wszystkie wyznaczone spotkania w związku z zasiłkiem;

4.Podejmować próby zatrudnienia min. 2 x / tydzień. (należy zapisywać  wszelkie poczynione akcje w tym kierunku: telefon do pracodawcy, e-mail, rozmowa w biurze pracodawcy, wysłany list);

5.Przygotować swoje CV (Curriculum Vitae - życiorys) w języku angielskim bądź holenderskim oraz listę dokonywanych prób podjęcia pracy (telefonicznie, mailowo, listownie), rejestrować każdą taką próbę;

6.Nie należy opuszczać miejsca podanego we wniosku przed poinformowaniem Werkbedrijf i swojego werkcoach’a o tym fakcie;

7.W przypadku chęci wyjazdu do Polski po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku poinformować Werkbedrijf i zamówić odpowiedni formularz umożliwiający przeprowadzkę zasiłku do Polski;

8. Pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Holandii należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli mają Państwo pytania w kwestii ubezpieczenia lub dodatku do ubezpieczenia (zorgtoeslag) prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

Niestosowanie się do ww. zasad może skutkować zablokowaniem zasiłku przez pracownika UWV lub nakazem jego oddania.

           Co bardzo ważne: poczynione przez Państwa rozpisane próby podjęcia pracy należy przechowywać do kontroli przez minimum 2 lata!!!

Zasiłek socjalny

(WWB - uitkering)

        Państwo holenderskie dba o zabezpieczenie socjalne wszystkich swoich mieszkańców, w związku z tym istnieją oczywiście możliwości załatwienia zasiłku socjalnego również dla osiedlających się tutaj Polaków, osób w ciężkiej sytuacji finansowej.

        W celu uzyskania większej ilości informacji bezwzględne jest spotkanie w biurze naszej firmy i przedyskutowanie sytuacji osobistej, gdyż jest to niezbędne do określenia możliwości składania podania o zasiłek socjalny.

Emerytura

(Pensioen)

         W założeniu holenderskiego rządu od zarobków wszystkich osób pracujących dłużej niż 6 miesięcy w Holandii powinna być odciągana składka emerytalna. Składka ta pozwala na wyliczenie w przyszłości ewentualnego prawa do emerytury. Jest to 2% sumy licząc od najniższej krajowej za każdy rok pracy w Holandii. Minimalny okres składkowy, za który można ewentualnie wnosic o emeryturę, to 5 lat.

         Dla osób posiadających własną działalność sytuacja jest bardziej skomplikowana. Muszą one same zadbać o swoją emeryturę. Proszę również pamiętac, że w Holandii występuje obowiązek zawierania umów o ubezpieczenie emerytalne dla różnych zawodów.

Nasza firma pomaga w wybraniu i porównaniu róznych ofert na rynku holenderskim.

Dodatki z UWV

(UWV toeslagen)

         Osoby uzyskujące od UWV wynagrodzenie w postaci różnego rodzaju zasiłków mają Państwo również prawo do tzw. dodatków w zależności od sytuacji osobistej. Jeżeli posiadasz dzieci, a nie zarabiasz wystarczająco aby utrzymać i opłacić wszystkie rachunki możesz złożyć wniosek do UWV w sprawie otrzymania dodatku.